CMSPortletBroker.$cloned.Content.2094

Procedura Dauna Auto

In cazul accidentelor din care rezulta si vatamari de persoane
 • Acordati primul ajutor,
 • Sunati imediat la 112 pentru a anunta Politia si Salvarea,
 • Nu modificati pozitia masinilor implicate in accident si nu stergeti urmele,
 • Nu parasiti locul accidentului fara aprobarea Politiei.

In cazul avariilor produse cand masina nu era condusa (avarie in parcare)
 • Avizati dauna la asiguratorul CASCO in termenul prevazut in conditiile de asigurare (de obicei 48 de ore),
 • urmati indicatiile de la deschiderea dosarului de dauna si/sau de la service-ul auto unde se doreste efectuarea reparatiei,
 • In cazul furtului partilor componente ale masinii, va trebui, in plus fata de cele de mai sus, sa avizati si Politia care va intocmi un proces verbal, ce va fi depus la dosarul de dauna.

In cazul accidentelor fara vatamari de persoane
 • Daca masina este deplasabila, o scoateti in afara carosabilului si degajati locul accidentului. In cazul in care nu poate fi deplasata (sau prezinta scurgeri de lichide sau scurtcircuit electric), o veti impinge/ remorca in afara carosabilului.
 • Avizati evenimentul la politie in termen de 24 de ore si la asiguratorul CASCO in termenul prevazut in conditiile de asigurare. Daca se indeplinesc conditiile, puteti completa formularul de constatare ambiabila de accident.

In cazul furtului vehiculului sau partilor componente
 • Verificati daca masina a fost ridicata pentru parcare ilegala de catre autoritati,
 • Anuntati furtul la Politie imediat ce ati descoperita ca masina/partile componente ale vehiculului lipsesc,
 • Avizati furtul la asigurator in termenul prevazut in conditiile de asigurare (despagubirea se acorda numai daca sunteti in posesia tuturor cheilor/cardurilor, talonului si cartii de identitate ale vehiculului, toate in original),
 • In cazul furtului / pierderii cheilor / cardurilor vehiculului trebuie sa avizati in scris asiguratorul CASCO. Trebuie sa luati masuri pentru inlocuirea setului de inchidere (chei / carduri). In caz contrar, un eventual furt total al vehiculului nu va fi despagubit!

Informatiile prezentate au un caracter general si au scopul de a va informa asupra primelor masuri ce trebuie luate in cazul unui eveniment in care este implicat vehiculul dumneavoastra. Pentru orice nelamuriri sau informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati sau sa consultati conditiile din polita dumneavoastra de asigurare.

Incepand cu data de 1 iulie 2009 s-au pus in aplicare normele privind utilizarea formularului “Constatare amiabila de accident" conform Ordinului nr. 21 / 18.12.2008 al Autoritatii de Supraveghere Financiara publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24.12.2008. Astfel, pentru accidentele in care au fost implicate doua vehicule din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea societatilor de asigurare se poate face si in baza formularului “Constatare amiabila de accident”.

Folosirea formularului se face pentru toate accidentele rutiere survenite pe teritoriul Romaniei, in urma carora au rezultat numai pagube materiale (fata vatamari corporale) si in care au fost implicate doar doua vehicule.

Formularul “Constatare amiabila de accident” poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri.

Formularul “Constatare amiabila de accident” poate fi utilizat in relatia cu societatile din domeniul asigurarilor fara a mai fi necesara intocmirea de documente de constatare de catre politie, numai daca este completat si semnat de catre ambii conducatori auto implicati in accident. In situatia in care unul dintre vehicule este stationat / parcat, formularul poate fi completat si de catre proprietarul / utilizatorul acestuia.

Completarea si semnarea formularului “Constatare amiabila de accident” nu reprezinta o recunoastere a raspunderii conducatorilor auto, ci un cumul de elemente si fapte care vor contribui la solutionarea dosarelor de dauna.

Dupa completare, formularul se depune la societatile de asigurare. Societatile de asigurare vor stabili dreptul la despagubiri si vor elibera documentul de introducere in reparatie.


Informatiile prezentate au un caracter general si au scopul de a va informa asupra primelor masuri ce trebuie luate in cazul unui eveniment in care este implicat vehiculul dumneavoastra. Pentru orice nelamuriri sau informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati sau sa consultati conditiile din polita dumneavoastra de asigurare.

Deschiderea dosarului de dauna si efectuarea reparatiei:

Documentele necesare la deschiderea dosarului de dauna:
 1. Imputernicire de la proprietarul vehiculului (in cazul persoanelor juridice) sau procura notariala (in cazul asiguratilor persoane fizice, daca la constatare se prezinta alta persoana decat proprietarul
 2. BI / CI a persoanei imputernicite sa deschida dosarul de dauna – (copie);
 3. Polita CASCO – (copie);
 4. Polita RCA a vehiculului vinovat de producerea accidentului, daca este cazul – (copie);
 5. Certificatul de inmatriculare al vehiculului avariat – (original si copie);
 6. Permisul de conducere al persoanei care se afla la volan – (copie);
 7. Formularul«Constatare amiabila de accident» (original) sau Acte Politie (original): Proces verbal in caz de accident (din care sa rezulte: data, locul, circumstantele producerii evenimentului, vinovatul de producerea evenimentului, intinderea pagubei), Dovada furt partial/ total si distrugeri, Dovada Pompieri in caz de incendiu.
 8. Adeverinte medicale eliberate de organele medicale care au acordat primul ajutor dupa accident.
Documentele eliberate de Asigurator in urma deschiderii dosarului de dauna:
 • Document de intrare in reparatie (in cazul in care a fost folosit formularul de «Constatare amiabila de accident», sau in cazul avariilor cu autor necunoscut);
 • Proces verbal de constatare care cuprinde: numar de dosar, elementele avariate si solutia tehnica de remediere si lista documentelor care mai sunt necesare pentru completarea dosarului de dauna;
 • Lista service-urilor auto cu decontare directa, recomandarea privind service-ul auto in functie de tipul vehiculului.

Prezentarea la service-ul auto

Documente necesare:
 • Proces verbal de constatare de la Societatea de Asigurare (original),
 • Autorizatie de reparatie de la Politie (copie) sau Document de intrare in reparatie eliberat de Societatea de Asigurare (original),
 • Certificat de inmatriculare (original).

Reconstatari

Daca la demontarea reperelor avariate se constata si alte avarii care nu au putut fi constatate initial, se avizeaza urgent Societatea de Asigurare pentru intocmirea unui Proces verbal suplimentar de constatare a daunelor, in caz contrar eventualele daune suplimentare nu vor fi despagubite.

La terminarea reparatiei se va proceda astfel:

 • Daca reparatia s-a efectuat la un service auto cu care Societatea de Asigurare are incheiat un contract de decontare directa, Asiguratul / Utilizatorul va solicita eliberarea devizului de reparatie pe care il va depune la Societatea de Asigurare. Pentru urgentarea primirii acceptului de plata sau pentru ca momentul eliberarii vehicului sa coincida cu momentul finalizarii reparatiei, devizul final de reparatie trebuie solicitat cu minim 2 zile inainte de finalizarea reparatiei si depus la Asigurator impreuna cu Cererea de Despagubire (semnata si stampilata de proprietarul vehiculului).
 • Daca reparatia s-a efectuat la un service auto cu care Societatea de Asigurare nu are incheiat un contract de decontare directa, Asiguratul / Utilizatorul va achita reparatia si va depune la sediul Societatii de Asigurare devizul de reparatie, impreuna cu documentele ce atesta achitarea acestuia si Cererea de Despagubire (semnata si stampilata de proprietarul vehiculului).


Informatiile prezentate au un caracter general si au scopul de a va informa asupra primelor masuri ce trebuie luate in cazul unui eveniment in care este implicat vehiculul dumneavoastra. Pentru orice nelamuriri sau informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati sau sa consultati conditiile din polita dumneavoastrade asigurare.

Detalii contact Societati de Asigurare:

ASTRA ASIGURARI – 0800 0800 88
www.astrasig.ro

ASIROM ASIGURARI – 021 9599
004021.601.16.99 (apeluri din strainatate pentru daune externe)
http://www.asirom.ro/

ALLIANZ TIRIAC – 021 201 90 80 / 81
https://www.allianztiriac.ro/notificare-dauna - avizare online a daunelor
info@allianztiriac.ro
http://www.allianztiriac.ro/

GROUPAMA – 0374.110.110
http://www.groupama.ro/

OMNIASIG – 021 9669
004.021.601.15.99 (apeluri din strainatate pentru daune externe)
http://www.omniasig.ro/

GENERALI – 0372.01.02.02
http://www.generali.ro/

UNIQA – 0758 063 830; 0758 063 831; 0758 063 832; 0758 063 833; 0758 063 834; 021 327 54 48
avizaridaunebucuresti@uniqa.ro
http://www.uniqa.ro/uniqa_ro/

Fondul de protectie a victimelor strazii - 021 300 18 84
http://www.fProces verbals.ro/

Viorel Mocanu

Account Manager
Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L
.

Calea Floreasca nr 246D, Etaj 6, Zona C, Sector 1, Bucuresti, RO-014476

Mobil: +40.728.088.841
Fax: +40.21.780.03.03