CMSPortletBrokerList.$cloned.BannerCalculatorRCA
In vederea gestionarii acestei pagini, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in interes legitim si in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001 si, incepand cu data de 25 mai 2018, in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. apartin vizitatorilor prezentei pagini, indiferent daca au sau nu calitatea de client al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, "Persoane vizate").

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. pastreaza datele cu caracter personal colectate de la Persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE / SEE, de ex. Austria, Irlanda etc.

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018), dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora.

Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acceseaza pagina Politica de confidentialitate.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa te adresezi printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin e-mail) catre: contact@raiffeisenasigurari.ro.

De asemenea, ai posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., la urmatoarea adresa de e-mail: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.Sunt de acord