CMSPortletBroker.$cloned.Content.2089

Dictionar Termeni

Accident = eveniment neanticipat, neplanificat si neatseptat, extern, care nu se gaseste sub controlul asiguratului si care a avut ca rezultat producerea unei vatamari sau daune.
 
Acoperire contractuala = asigurare comerciala de cheltuieli legale care acopera costurile si cheltuielile legale facute in cursul urmaririi sau apararii unor dispute contractuale.  
 
Actuar = expert analist (de regula matematician statistician), in analiza, evaluarea si previzionarea pietei de asigurari, a carui activitate este focusata in stabilirea cotelor de prime, tarifelor, strategiilor de piata, marketing al asigurarilor precum si a politicilor financiar - investitionale.
 
Activitatea de asigurare = activitatea exercitata in sau din Romania, care se refera, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata;
 
Agent de asigurare - persoana fizica sau juridica abilitata, in baza autorizarii unui asigurator, sa negocieze sau sa incheie in numele si in contul asiguratorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator sau de broker de asigurare; remunerarea lui se face prin salariu sau comision din vanzari.
 
Alunecare de teren =  miscare lina a terenului, fara a intampina rezistenta, in urma unor miscari tectonice sau a eroziunii naturale.
 
An agricol = perioada de la insamantat / plantat pana la recoltare.
 
Andorsare = clauza sau memorandum adaugat unei polite, care cuprinde o modificare a termenilor politei.

Aniversare = data la care se implineste un numar intreg de ani de la data incheierii contractului de asigurare.  

Anuitant =  rentier viager in urma unui contract de viata.

Anuitate =   renta platita asiguratorului periodic sau primita de catre asigurat (ref la asigurarea de viata).
 
Arierate = obligatii financiare ramase neachitate, dupa ce au ajuns la scadenta. Datorii restante.
 
Asigurare = operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate;     
     
Asigurare de viata = polita care plateste o suma specificata la decesul asiguratului sau la supravietuirea acestuia peste un anumit termen, in functie de tipul de polita.
 
Asigurare auto = asigurarea vehiculelor cu motor si a raspunderii civile in legatura cu prejudicii rezultate din utilizarea vehiculelor. Politele complexe acopera daunele / pierderile la vehiculul asiguratului, raspunderea fata de terti si alte sectiuni, in functie de tipul de vehicul.
 
Asigurarea bagajelor = acoperire pentru efecte personale si bagaje, asigurate in general prin politele de asigurare de calatorie.
 
Asigurare de accident = protejeaza financiar persoanele asigurate de consecintele unor accidente neprevazute care le afecteaza viata, integritatea corporala sau capacitatea de munca.
 
Asigurarea de intrerupere a activitatii = acopera pierderea de profit brut ca urmare a unei cifre de afaceri reduse, obtinute dupa o dauna la bunurile asigurate. Indemnizatia de intrerupere a activitatii permite firmei sa-si plateasca cheltuielile scadente, inclusiv salariile, si sa-si recupereze profitul net pe perioada de indemnizatie, perioada stabilita ca fiind cea necesara revenirii la nivelul comercial normal.
 
Asigurarea de raspundere civila = asigurare care indemnizeaza sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru acoperirea prejudiciilor cauzate tertilor sau angajatilor, ca urmare a incalcarii de catre asigurat a obligatiilor sale legale.
 
Asigurare tip "toate riscurile" = o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita riscuri numite), fiind despagubite orice tip de daune - distrugeri si avarieri produse din orice cauza, cu exceptia celor indicate in mod expres ca fiind excluse.
 
Asigurarea globala a autovehiculelor – BUCHET = aceasta forma de asigurare se adreseaza persoanelor juridice detinatoare de autovehicule inmatriculate in Romania, care au ca obiect de activitate transportul international de marfuri sau transportul de persoane. Poate cuprinde urmatoarele categorii: CASCO, CARTE VERDE, CMR, sau CASCO, CARTE VERDE, Accidente persoane + Asigurarea Bagajelor.
 
Asigurator = persoana juridica romana autorizata in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare si/sau reasigurare.

Asigurat = persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.
 
Autovehicul = vehicul destinat transportului terestru, cu exceptia celui care circula pe sine, echipat cu motor de propulsie, care se deplaseza pe drum prin mijloace proprii si, conform legii, este supus inmatricularii sau inregistrarii.
Bancassurance = activitatea de intermediere a produselor de asigurari care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfasurata prin reteaua acestor institutii in conditiile prevazute prin legislatia in vigoare;
 
Beneficiar = parte numita intr-un contract de asigurare, pentru a primi orice plata de beneficiu daca se produce evenimentul asigurat; persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata ca urmare a producerii evenimentului asigurat. In anumite situatii, terta persoana care devine beneficiarul asigurarii este indicata in mod expres de catre asigurat in contractul de asigurare.    

Boala = Stare de sanatate a unui Asigurat care necesita, conform opiniei unui medic autorizat, un diagnostic si/sau un tratament.
 
Boala profesionala = afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.
 
Bonus pentru rata daunei = recompensa pentru o rata a daunei redusa sau pentru ca nu au fost solicitate despagubiri intr-o polita. Pentru fiecare an fara daune sau cu o rata a daunei redusa, se primeste o reducere progresiva la prima de asigurare in anul urmator.
 
Broker de asigurare = persoana juridica, autorizata in conditiile legii, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz.
Cargo = Asigurarea bunurilor si/sau a marfurilor care fac obiectul transportului pe mare, pe cale rutiera sau aeriana cu mijlocul de transport al proprietarului marfurilor.
 
Carte verde = document care face dovada existentei asigurarii de raspundere civila auto cand un vehicul este folosit in afara granitelor tarii. 
 
Casco = Denumire folosita generic pentru asigurarea facultativa a mijloacelor de transport (aeronave, nave, autovehicule), a motoarelor si a echipamentelor acestora.
 
Catastrofa = un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp.
 
Cheltuieli medicale = cheltuieli suportate pentru tratament medical ca urmare a unui accident sau a unei imbolnaviri, efectuate pentru: examen medical, spitalizare, tratament ambulatoriu, medicamente si pansamente prescrise de medic, radioterapie, terapie termica sau fototerapie, diagnostic radiografic, operatii etc.
 
Coasigurare = operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta.
 
Conditii medicale pre-existente - Orice boala sau leziune care: - a fost diagnosticata de un medic sau a necesitat tratament medical (inclusiv prescrierea de medicamente) inainte de intrarea in vigoare contractului de asigurare; - s-a manifestat prin simptome sau semne - consemnate de o autoritate medicala legala sau probate cu martori - anterior intrarii in vigoare a prezentului contract, motiv pentru care o persoana normala si prudenta ar fi apelat la consult sau tratament medical.
 
Conventia "CMR" = reprezinta "Conventia privind contractul pentru transportul international de marfuri pe sosele", la care Romania este parte.
 
Cota de prima = procent aplicat asupra sumei asigurate sau limitei de despagubire pentru a determina valoarea primei de asigurare. Cota variaza in functie de gradul de risc si nivelul acoperirii.
 
Cuantumul prejudiciului = reprezinta suma pe care asiguratul este obligat conform legii sa o suporte pentru compensarea daunelor materiale, vatamarilor corporale si/sau daunelor morale provocate de acesta. 
 
Cutremur de pamant = miscare seismica brusca a scoartei terestre, orizontala, verticala sau de torsiune, datorata unui dezechilibru fizic produs in interiorul acesteia, avand origine vulcanica, tectonica sau de prabusire.
Dauna = prejudiciul material sau financiar cauzat asiguratului de producerea unui eveniment asigurat.
 
Dauna partiala (autovehicule) = dauna a autovehiculului asigurat, astfel incat, readucerea in starea dinaintea producerii riscului asigurat poate fi facuta prin repararea, reconditionarea sau inlocuirea unor parti componente;
 
Dauna totala (autovehicule) = furtul autovehiculului asigurat sau dauna a acestuia intr-un asemenea grad incat costul reparatiilor, la care se adauga eventualele costuri de transport al autovehiculului, precum si cele pentru masuri de limitare a pagubelor, estimate pe baza de deviz antecalcul, este egal sau depaseste valoarea reala a autovehiculului, la data producerii riscului asigurat;
 
Despagubire = suma platita de asigurator, dupa caz, asiguratului sau beneficiarului asigurarii, pentru daunele produse in urma manifestarii riscurilor asigurate.
Eveniment asigurat = riscul asigurat, definit in conditiile contractuale din producerea caruia au rezultat daune asupra interesului asigurat; manifestarea actului de imprudenta sau neglijenta, comis de asigurat sau de prepusii acestuia in perioada asigurata, care a cauzat prejudicii unui tert.
 
Excludere = prevedere din contractul de asigurare care elimina acoperirea pentru bunuri, persoane, pericole, forme de dauna specificate sau circumstante particulare. Riscurile excluse pot fi neasigurabile, pot fi considerate speciale.
 
Explozie = eliberarea brusca de energie provocata de tendinta unor gaze sau a aburilor de a se dilata. Explozia unui rezervor (cazan, conducta, s.a.m.d.) poate fi considerata ca atare numai daca peretii acestuia sunt fisurati in asa masura, incat are loc o echilibrare brusca a presiunii din interiorul si din exteriorul rezervorului sau: evacuare brusca, accidentala, necontrolata si continua de fluide si substante la nivelul suprafetei pamintului sau fundului apei, urmata de curgere continua si necontrolata si datorata presiunii subterane.
 
EXW (ex-works) = conditie de livrare care indica faptul ca pretul bunurilor dintr-un contract de vanzare este costul lor la poarta fabricii. Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru bunuri din acel punct si plateste toate costurile de deplasare, inclusiv asigurarea. Contractul de vanzare specifica de obicei daca este inclusa ambalarea.
Forta majora = situatie invocata de una dintre parti, dovedita cu documente emise de autoritatile publice competente, imprevizibila, insurmontabila si independenta de vointa partilor, exoneratoare de raspundere.
 
Fransiza = partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa ori procent din suma asigurata, suportata de asigurat pentru fiecare eveniment. Fransiza se stabileste si se consemneaza in polita, in aceeasi valuta ca si suma asigurata.
 
Fransiza atinsa = valoarea pe care asiguratorul nu o acopera daca paguba este mai mica decat aceasta; daca paguba depaseste aceasta valoare, asiguratorul o despagubeste integral pana la nivelul sumei asigurate.
 
Fransiza temporala (perioada de asteptare) = Perioada de timp calculata in numar de zile sau saptamani si mentionata in contractul de asigurare, pentru care nu se platesc nici un fel de sume asigurate sau compensatii.

Furt prin acte de talharie = furtul savarsit de o persoana sau un grup de persoane care: foloseste violenta impotriva Asiguratului fortandu-l sa abandoneze bunurile asigurate; prin amenintarea cu vatamarea corporala sau cu moartea, comisa in cladirea sau locul unde se afla bunurile asigurate, il determina pe Asigurat sa abandoneze bunurile asigurate; datorita actiunii sale prin amenintare si/sau accidentare anuleaza forta de rezistenta a Asiguratului cu scopul de a-si insusi bunurile asigurate.
 
Furt prin efractie = furtul in urma caruia raman urme ca faptuitorii l-au savarsit, intrand in incaperea incuiata prin spargerea peretilor, usilor, legaturilor sau dispozitivelor de inchidere (broaste, chei, lacate, zavoare, etc).
Incapacitate de munca = intreruperea temporara sau permanenta a activitatii angajatului la locul sau de munca, ca urmare a producerii unui eveniment (accident sau imbolnavire).
 
Incapacitate temporara = incapacitatea totala temporara a Asiguratului de a-si desfasura activitatea normala, cauzata de un accident sau imbolnavire.

Indemnizatia zilnica - Suma pe care Asiguratul este indreptatit sa o primeasca pentru fiecare zi de incapacitate temporara, conform conditiilor de asigurare.
 
Inspectie de risc = vizualizarea si verificarea starii generale a bunurilor aflate sub incidenta asigurarii, precum si conformitatea documentelor prezentate.
 
Inundatie = acoperirea unei portiuni de uscat cu o mare cantitate de apa.
Leasing = operatiune prin care o parte, denumita locator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita Utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al Utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale.
 
Limita raspunderii = cuantumul maxim al sumei pe care Asiguratorul o poate plati Asiguratului, in cazul producerii unui eveniment asigurat respectiv, limita maxima pana la care asiguratoprul raspunde in cazul producerii evenimentului asigurat in timpul perioadei de asigurare.
 
Limita de raspundere pe eveniment = Valoarea totala a raspunderii Asiguratorului la producerea unui singur eveniment
Mandat de brokeraj = contractul dintre un asigurat sau un potential asigurat, in calitatea de mandant, si brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, in calitate de mandatar, prin care se incredinteaza mandatarului negocierea sau incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;

Maturitatea politei = momentul la care plata unei sume asigurate devine scadenta conform unei polite de asigurare mixte de viata, la incheierea termenului sau
Paguba = contravaloarea daunei suferite de asigurat..
 
Perioada asigurata = perioada pe parcursul careia asiguratorul, in schimbul incasarii primei de asigurare, preia in raspundere riscurile asigurate si reprezinta intervalul de timp dintre ora 0 a zilei in care contractul de asigurare intra in vigoare si ora 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a incheiat contractul de asigurare si s-a platit prima de asigurare.
 
Perioada de gratie = un numar de zile pe parcursul carora acoperirea asigurativa continua dupa data scadenta din contract cu privire la plata primei de asigurare, in vederea prelungirii termenului de achitare a primei de asigurare si neintreruperii perioadei de asigurare.
 
Polita de asigurare = documentul emis de asigurator, prin care se stabilesc conditiile specifice (limita raspunderii/polita, perioada de asigurare, prima de asigurare, fransiza etc) in care se incheie asigurarea unui risc specificat. Aceasta cuprinde: formularul de polita, conditiile de asigurare, inspectia de risc precum si alte anexe sau suplimente care sunt convenite intre asigurat si asigurator ca facand parte din contractul de asigurare.

Polita RCA
= este o polita de asigurare obligatorie, ce trebuie incheiata de catre persoanele fizice si juridice care detin autovehicule aflate in circulatie si care sunt inmatriculate in Romania.
 
Portofoliu de asigurari = totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator.
 
Prima de asigurare = suma de bani care trebuie platita de catre asigurat conform scadentarului din contractul de asigurare in schimbul preluarii de catre compania de asigurari a riscurilor asigurate.
 
Prime brute subscrise = primele încasate si de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra în vigoare în exerci_iul financiar, înainte de deducerea oricaror
sume din acestea.
 
Prime nete subscrise = primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare.
 
Prime brute incasate = totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea.
 
Prime nete incasate = primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare.
Reasigurare = transferul unei parti din risc sau a intregului portofoliu de riscuri asumate de o societate de asigurare, sub forma uneia sau mai multor asigurari, catre o alta societate de asigurare, numita reasigurator.
 
Raspundere civila profesionala = obligatia Asiguratului de reparare a prejudiciului cauzat unui client al sau, din culpa sa, prin comiterea unor acte de imprudenta sau neglijenta, in desfasurarea activitatii sale profesionale.
 
Renta = suma pe care Asiguratorul se obliga sa o plateasca periodic Asiguratului, la finele perioadei de asigurare, sau Beneficiarului, in cazul decesului Asiguratului in perioada de asigurare, conform planului de pensie stabilit in cererea de asigurare a pensiei private.
 
Risc asigurat = eveniment mentionat in conditiile de asigurare ca posibil sa survina.
Scadenta = termen folosit pentru data la care a fost prevazuta plata ratelor de prima.
 
Suma asigurata = suma inscrisa in contractul de asigurare pe care o primeste asiguratul/beneficiarul in cazul producerii evenimentului asigurat.
 
Societate mutuala de asigurari = persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.
 
Subasigurare = situatia aparuta in urma producerii unui eveniment asigurat prin care se constata ca suma asigurata este mai mica decat valoarea de inlocuire a bunului asigurat.
 
Subcontractor = societatea cu care Asiguratul are incheiate contracte pentru indeplinirea unor obligatii prevazute in contractele cu clientii sai.
Utilizatorul (sau Locatorul) = persoana juridica sau fizica/fizica autorizata, careia i se transmite de catre locator dreptul de folosinta si posesie a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing.
 
Uzura = deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia.
Valoare de asigurare reala = pretul de cumparare al unui bun nou, identic (excluzandu-se orice rabaturi de pret, dar incluzandu-se costurile de ambalare, transport, asamblare, montare, instalare si punere in functiune precum si impozitele, comisioanele si taxele vamale aferente) din care se scade uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea, starea de intretinere si durata normala de viata a bunului asigurat.
 
Valoare de nou = valoarea de comercializare de nou a bunurilor la data incheierii asigurarii (stabilita potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori).
 
Vatamare corporala = vatamarea violenta a organismului, care are loc ca urmare a unui accident.
 
Vigneta = partea detasabila a politei RCA, aplicata la vedere pe autovehicul, care atesta existenta unei polite de asigurare RCA pentru autovehiculul respectiv;