CMSPortletBroker.$cloned.Articole.2179

Modificari la norma RCA in privinta vehiculelor radiate din circulatie si in cazul transferului de proprietate al vehiculelor in leasing

vehicul

Normele in vigoare privind RCA prevad ca pentru vehiculele care se radiaza din circulatie, precum si pentru cele pentru care se transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare, diferenta de prima, numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurari
 
Prima totala de asigurare se calculeaza prin insumarea primelor stabilite pentru fiecare luna din perioada de valabilitate a asigurarii, iar perioadele mai mari sau egale cu 15 zile calendaristice sunt considerate luna intreaga.
 
Norma in vigoare nu prevede insa niciun interval maxim obligatoriu pentru aceasta restituire.
 
Potrivit unui recent proiect de modificare a normelor RCA, elaborat si publicat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), asiguratorul va fi obligat sa restituie asiguratului diferenta respectiva de primă in termen de maximum 10 zile de la cererea scrisa a acestuia, insotita de documentele doveditoare.
 
O alta modificare prevazuta de proiectul de norme este aceea cain cazul vehiculelor pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing, asigurarile obligatorii RCA raman in vigoare pana la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
 a) noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare;
 b) asiguratorul a incasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate;
 c) asiguratul mentionat in polita nu solicita incetarea valabilitatii politei ca urmare a
transferului dreptului de proprietate.
 
Conditia prevazuta la punctul c) este nou introdusa de catre noul proiect de norme RCA, nefiind stipulat in forma actualmente in vigoare a acestora. 
 
In plus, in proiectul de norma se stipuleaza ca va fi interzisa asiguratorilor RCA, precum si intemediarilor in asigurari, acordarea catre asigurati a oricaror avantaje colaterale la incheierea unei polite de asigurare RCA.